Deel markten in Zuidoost (Ganzenhoef) gaat verdwijnen

Het college van B en W heeft ingestemd met een nieuw plan om de markten in Zuidoost weer vol en aantrekkelijk voor bewoners te maken. Dit betekent dat er alleen één grote zaterdagmarkt op het Anton de Komplein komt en twee doordeweekse wijkmarkten, één bij Kraaiennest en één bij Reigersbos. De zaterdagmarkt op Ganzenhoef en de markten op maandag, donderdag en vrijdag op het Anton de Komplein worden opgeheven. De markt op Kraaiennest blijft behouden. 

Het nieuwe plan is uitgewerkt volgens de kaders zoals in de Marktvisie 2018-2026 vastgesteld, een stedelijke aanpak voor alle markten in de stad. Na Zuidoost zullen markten in de andere delen van de stad volgen. Dirk de Jager (stadsdeel Zuidoost): “Samen met onze stadsdeelcommissie en met marktondernemers hebben we het plan aangevuld met de voorwaarde dat herontwikkelingen Anton de Komplein ver genoeg moeten zijn om de zaterdagmarkt ‘te kunnen dragen’ en dat experimenten worden opgezet voor twee kleinere voedselmarkten rond Ganzenhoef en de Amsterdamse Poort. Het experiment rond Ganzenhoef gaan we dit jaar voorbereiden. ” Hij ziet volop kansen. “Het aantal inwoners in Zuidoost groeit de komende jaren flink. En dat kan voor flinke draagkracht zorgen voor onze markten.”

Wethouder Victor Everhardt (Economische Zaken): ”Amsterdam is echt een marktstad met 34 markten. Amsterdammers ontmoeten elkaar op de markt, eten er een loempia of visje en kopen er bloemen en andere boodschappen voor een goede prijs. Amsterdammers weten de markten helaas steeds minder goed te vinden, waardoor veel markten het zwaar hebben. Gemiddeld staat 1 op de 4 kramen leeg. In Zuidoost was dat 1 op de 3. Daarom grijpen we in, anders zullen veel markten het niet redden.”

In Zuidoost zijn nu relatief veel marktdagen en marktkramen. Te veel om als ondernemer een goede boterham te verdienen, met een concurrerend aanbod online en van discount supermarkten en winkels. Wethouder Everhardt: “Ik ben tevreden dat de Marktvisie, een stedelijke aanpak voor de markten, nu als eerste op maat is uitgewerkt voor Zuidoost, samen met marktondernemers en bewoners. Er ligt een mooi nieuw plan dat moet zorgen voor weer druk bezochte, rendabele en aantrekkelijke markten op het Anton de Komplein en bij Kraaiennest en Reigersbos, met een divers aanbod waar de bewoners van Zuidoost weer met plezier inkopen doen. Zodat ook de marktkooplui weer een goede omzet kunnen draaien.”

Er komt een grote zaterdagmarkt op het centraal gelegen Anton de Komplein met een breed aanbod van vers voedsel, dagelijkse benodigdheden en exotische groenten en fruit. Ook komt er een breed aanbod van non food zoals textiel en kleding. Het advies voor een grote zaterdagmarkt op het Anton de Komplein betekent wel dat de huidige markten op het plein op maandag, donderdag en vrijdag worden beëindigd.

Aan de basis van het nieuwe plan staan een economisch onderzoek, bijeenkomsten met marktondernemers, winkeliers en bewoners, enquêtes onder bezoekers van markten en bewoners van Zuidoost en gesprekken met winkeliers en vastgoedeigenaren. Onderzocht wordt waar twee doordeweekse kleine voedselmarkten kunnen komen, met verse producten. De gemeente overlegt met betrokken (markt)ondernemers en vastgoedeigenaren over de precieze locaties en dagen, bij voorkeur rond Ganzenhoef en in Amsterdamse Poort.

Het is de bedoeling dat de nieuwe markten uiterlijk in 2026 van start gaan. Voor die tijd is er bijvoorbeeld ruimte voor begeleiding van marktondernemers die andere invulling willen geven aan hun onderneming of willen stoppen. Ook zijn er binnenkort maatregelen om de markten aantrekkelijker te maken. Zoals een andere opstelling, aantrekkelijker uitstraling en betere parkeersituatie voor marktbezoekers.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *