Deel duizendknoop pas volgend jaar aangepakt

Het greenteam van Kantershof heeft aan de regievoerder invasieve exoten, ziekten&plagen, ecologie van de stad, Jaike Bijleveld, gevraagd waarom de duizendknoop bij de huisnummers 33, 34, 35, 36, 54 niet worden meegenomen in het bestrijdingsplan. Dit zijn de woningen die met de achtertuin aan het fietspad aan de Kantershofstraat staan. Ze schrijft in een mail het volgende:

‘De groeiplaatsen die nu in de bewonersbrief benoemd staan waren vorig jaar juli/augustus al geschouwd. Alle meldingen die ná 1 juli vorig jaar gemeld waren, zijn niet in die inventarisatie opgenomen. Dit jaar hebben we gewacht tot het bloeiseizoen (= nu) om alle openstaande meldingen te schouwen. Dat was belangrijk omdat de bloeiwijze laat zien of het een mannelijke of vrouwelijke plant is. Als we dat inzichtelijk hebben moeten we wellicht onze strategie aan gaan passen.

Om een goede opdracht te kunnen geven aan de aannemer moet de groeiplaats zijn geschouwd. Het opdracht geven om bestrijding (stadsbreed) te regelen was een ingewikkelde puzzel. Ik geef even een inkijkje daarin.

De eerste stap was een analyse van alle (geschouwde) groeiplaatsen op basis van een aantal kenmerken die op onveilige situaties zouden kunnen duiden (het uitgangspunt voor deze opdracht).

Vervolgens hebben de groenbeheerders deze stuk voor stuk bekeken, de zgn. beheerderstoets. Tevens zijn daar door de beheerders een aantal overlastlocaties aan toegevoegd. Zo zijn onder andere de Kantershoflocaties op ‘de lijst’ gekomen.

De uiteindelijk aangeleverde locaties moesten vervolgens weer gescreend worden op een aantal zaken: zijn ze van de gemeente, woningcorporatie, rijkswaterstaat et cetera. Zijn er onderhoudsprojecten gepland. Zijn er andere bijzonderheden waar rekening mee gehouden moet worden? Zo is vervanging van de groenvakken in Kantershof in beeld gekomen.

De tweede stap was bepalen welke aannemer welke groeiplaats moest bestrijden. Per stadsdeel zijn er twee groenaannemers (sommige aannemers doen meerdere stadsdelen): voor ecologisch beheer en voor regulier beheer. Met die aannemers ben ik alle plekken stuk voor stuk langs gegaan om te bekijken of er bijzonderheden waren en waar bewonersbrieven verstuurd moesten worden. Zo hebben we in Kantershof besloten dat ook de tuinen meegenomen gaan worden (mits toegang verschaft wordt). Vervolgens moesten er per stadsdeel per aannemer een offerte aangeleverd worden (waar de nodige discussie over gevoerd is) en in een aantal gevallen aanvullende zaken geregeld worden.

Uiteindelijk ging daar nog de zomervakantie overheen waardoor bestrijding nu pas start, ook al startte de voorbereiding al ergens in maart. Zoals je weet ben ik niet alleen met de duizendknoop bezig, maar ook o.a. met de eikenprocessierups en nu de uitbraak iepziekte. Daardoor gaan dingen vaak langzamer dan ik zelf wil.

Afgelopen vrijdag 21 augustus zijn de openstaande meldingen in Kantershof en omgeving geschouwd (nog niet zichtbaar op de maps-kaart, er wordt gewerkt aan een update).

Dat was dus te laat om nog in dit hele proces mee te nemen.

Ik zie overigens dat de recent geschouwde locaties ook niet in het vervangingsplan beplanting zijn meegenomen. Dat maakt het voor jullie extra zuur, kan ik me voorstellen.

Nadat alle groeiplaatsen in de hele stad zijn geschouwd ga ik aan de slag met de vervolgopdracht voor volgend jaar. Uitvoering moet dan starten omstreeks april. Dat is dan ook het moment dat de twee groeiplaatsen uit het kaartje hierboven meegenomen gaan worden in de bestrijding. Tegen die tijd zal er dan ook weer een nieuwe brief verspreid gaan worden. Ik heb inmiddels uit verschillende stadsdelen alweer aanvullende locaties doorgekregen.’

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *