Deadline 1 juli centraal in discussie SDC over motie buurtbudgetten

De VVD diende een motie in over het aanscherpen van voorwaarden bij buurtbudgetten

 

Volgens de verordening die de buurtbudgetten regelt stelt het Dagelijks Bestuur de indien deadline vast.  Eind mei stelde het DB die deadline voor indienen van de buurtplannen op 1 juli. ( https://1104enzo.nl/deadline-buurtbudgetten-1juli/ )

 

In de discussie in de stadsdeelcommissie van 28 juni 2022 kwam naar voren dat diverse politieke partijen diverse onderdelen van de motie (VoG’s nodig bijvoorbeeld voor de bestuurders van de Penvoerder?) wel of niet interessant vonden. Anderen vroeg vooral om een goede evaluatie en dat alle nodige verbeteringen die daaruit voort zouden vloeien zouden worden overgenomen.

 

Door de hele discussie heen kwam naar voren dat deze motie, los van zijn merites, gewoon te laat is. De datum van 1 juli werd door meerdere partijen genoemd en daarmee als datum ook nog eens publiekelijk bevestigd. Zie voor de hele discussie  https://youtu.be/5iVeFb46QSk

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *