10 juni landelijke manifestatie actieve buurtorganisaties in K-buurt

Wie Hart voor de Kbuurt kent weet dat wij al tijden pleiten voor collectivisering,  jezelf organiseren per buurt, de kracht van community. Het buurtplatformrecht is daar een onderdeel van.

 

Die strijd tussen leefwereld en systeemwereld logica en bewonerswereld realiteit loopt niet altijd even soepel.  De implementatie van buurtbudgetten in Zuidoost is daar een voorbeeld van . Daarom wordt het tijd voor een manifestatie voor de kracht van community. We riepen we de hulp in van de LSA , het  landelijke netwerk van actieve buurten en bewonersgroepen en roepen actieve buurten, community builders en community organizers uit het hele land op 10 juni te verzamelen in Amsterdam Zuidoost. Een Landelijke Manifestatie! Nu misschien wel meer dan ooit, moeten we ons laten zien en horen. Als we echt door bubbels heen willen prikken, dan hebben we community building en community organizing nodig.  ABCD staat voor Asset Based Community Development en dat is een tent vol! 

 

Dus op 10 juni roepen we op om ‘de tent uit’ te komen. Wanneer, en voor wie, komen we als communities onze tent uit, reiken we uit naar anderen en wat levert ons dat op? 

 

In het hart van de K-buurt in Amsterdam Zuidoost gaan we samen demonstratieve dag gehouden over ABCD< Asset Based Community development. Alle actieve buurten van Nederland zijn van harte welkom om samen gemeenschapsvorming en gemeenschapskracht op de kaart te zetten door deelname aan deze dag.

 

Hoe kom je in je buurt bij elkaar en uit de spagaat van tegenstellingen? Hoe ga je ermee om als formele bewonersraden worden ingehaald door de informele wijkcommunities en -initiatieven? Hoe vorm je gemeenschappen als ‘oude’ bewoners te maken krijgen  met een grote groep ‘nieuwe’ bewoners? Hoe blijf je als community jezelf en toch in verbinding met instanties om je heen? Hoe heel je je  community, na traumatische gebeurtenissen of een pandemie zoals corona? Hoe slaan we weer bruggen als we elkaar de tent hebben uitgejaagd? En hoe kan community building ons daarbij helpen?

Er zijn de volgende workshops in voorbereiding om uit te kiezen om aan deel te nemen

OCHTENDSESSIES 

1 Van familieopstelling door naar buurtopstelling

Cirkel van Harmonie – Lizette Pinas

Hoe bouw je weer aan je buurtcommunity na de coronalockdowns?  Wat als er conflicten zijn. Een buurt en buren opstelling geeft helderheid bij situaties waar zich knelpunten in bijvoorbeeld relaties voordoen. Waarom ligt het zo verkeerd. waar moeten we aan werken. De opstelling is een nieuw instrument in de ontwikkeliong van mens en omgeving In deze sessie is het praten en doen.  

2 Syriërs in de polder
Sociale onderneming Zeewolde, Bayan Kazbor en René van de Lustgraaf

In Zeewolde draait een groep Syrische vrouwen het café in de bibliotheek als een sociale onderneming. Zo blijven ze in contact met elkaar, leggen nieuwe contacten met de dorpsbewoners, steunen elkaar en leren van alles om verder te komen in het leven.

3 Je tent uit voor ontmoetingen met bewoners die je nog niet kent?
Ermelo, Ad de Kort
Hoe kom je dichterbij elkaar en bouw je aan meer buurtkracht? Niet via werkgroepen, maar via buurt- en wijklunches buiten je tent. En met een poffertjespan voor 100 poffertjes…. Kijk af van Ermelo

4 Iedereen de tent uit

Samen Sneller Duurzaam Gooise Meren – Kees Hogenbirk
Begin 2017 ontstond Samen Sneller Duurzaam Gooise Meren. Een beweging met als doel lokaal te verduurzamen. Iedereen kwam zijn of haar tent uit! Inmiddels zijn meer dan 1.200 mensen aangehaakt; inwoners, ondernemers, organisaties, politici én ambtenaren. Maar het eigenaarschap is altijd bij de bewoners gebleven. Ze doen het samen, hebben geduld en bouwen aan relaties. Dat is waar het om draait! Als je relaties hebt en kunt benutten, hoef je samen minder hard te werken. Kwartiermaker Kees Hogenbirk en zijn partner Sandra Geerling komen er alles over vertellen.

5. Gentrification, en dan? 
Utrecht,  Kees Fortuin  
Kees Fortuin brengt oude en nieuwe Utrechters met elkaar in gesprek gebracht. Wat hebben ze elkaar te bieden, wat verdeelt hen? En hoe kunnen ze  misschien toch samen een community worden? 

 

MIDDAGSESSIES

1 Bolwerk wordt Netwerk: Dorps- en wijkraden als initiatievennetwerken 
Eerde, Brabant, Richard Oprins
De ene is een kei in het besturen van het dorp/de wijk en zet alle pijlen op visies, plannen en  belangenvertegenwoordiging bij gemeente en corporatie. De andere maakt zich niet druk om structuren, gaat gewoon aan de slag, trekt overal bewoners er bij en laat 1000 bloemen bloeien. Hoe kom of blijf je bij elkaar, in hetzelfde dorp of dezelfde wijk? Richard Oprins uit Eerde/Noord Brabant laat zien hoe zij daaraan werken. 


 
2 Kom uit je tent, de straat op! 
Bewonerscoöperatie Zuid doet Samen Apeldoorn, Aart Meiling

Aart Meiling van bewonercoöperatie Zuid Doet Samen in  Apeldoorn Zuid vertelt met nog een aantal buurtbewoners over hun huis aan huis-rondes en hoe daardoor hele straten zijn veranderd van anonieme parkeerplaatsen tot warme openbare buurtpleinen.

3 Lokaal, tenzij

Welzijnscoalitie Delfshaven Rotterdam, Tonny van Sommeren en Patrick Boel

Hoe kom je als wijk zover dat je met 70+ lokale organisaties mee gaat doen aan de welzijnsaanbesteding voor een gebied van 70.000 inwoners en een jaarlijks budget van 3 miljoen? Tonny en Patrick delen hun visie, passie en assets. Ze gaan graag met je in gesprek over hun jarenlange weg van ‘community building naar community organising’, van de kracht van individuele bewoners naar een netwerk van 200 lokale organisaties, van werkende weg bouwen aan samenwerking met elkaar en met gemeente en instellingen.

4 Nieuwe bruggen slaan tussen Klimaatactivisten en Tegeltuiniers 

De Groen buren Margriet van Galen en Aranka Verheugd
In een stedelijk netwerk komen natuurliefhebbers, tuiniers en klimaatactivisten samen om de stad groener te maken en de brug te slaan naar mensen met tegeltuinen, onkruidverdelgers en aangeharkte perkjes. Het succes van de Groene Buren  zit in hun netwerk, dat ze elkaar kennen en  iedereen vrij laten om zelf te bepalen wat hij/zij wil bijdragen. 

5 Buurtplatformrecht: tenten in de proeftuin
Coalitie van Buurtplatformen Amsterdam 

Er is vaak een groot verschil tussen de systeemwereld logica en de bewonerswereld realiteit. En niet alleen een inhoudelijk verschil, ook een machtsverschil. Buurtrechten kunnen daar een oplossing voor bieden. De coalitie van buurten in Amsterdam is zich aan het organiseren en vecht voor een buurtplatformrecht en buurtplatformbudget. Wat zijn de ontwikkelingen op dit terrein? Er is nu een proeftuin ingesteld door de Gemeente Amsterdam om te leren omgaan met dit nieuwe buurtrecht. Kan deze proeftuin snel een kweekvijver worden zodat zoveel mogelijk buurten in Amsterdam een buurtplatform als samenwerkingsrotonde van de buurt  erkend kunnen krijgen? Wat is daarvoor nodig?

NAMIDDAGPROGRAMMA 16:30 – 19:00 

 

Plenaire afsluiting ‘’The power of We’’  Lekker ‘buurten bij elkaars tent, netwerken, samen eten en muziek, Zuidoost style. Ook aandacht voor het buurtplatformrecht waar Amsterdam koploper in is.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *