Buurten willen Buurtplatformrecht

Buurten zijn boos. Bewoners willen en kunnen zich inzetten voor elkaar en voor de stad, maar krijgen die ruimte niet. Zij voelen zich niet gehoord, niet gezien en onvoldoende gefaciliteerd. Daarom vragen Bewonersorganisaties de Gemeenteraad  van Amsterdam om een nieuw buurtrecht: het buurtplatform recht. Waarmee iedere buurt in Amsterdam het recht krijgt op zelforganisatie, elk op eigen wijze, en die dan erkend te zien met positie en budget.  Inmiddels zijn er gesprekken over gevoerd met gemeenteraadsleden en volgt een afspraak met wethouder Groot Wassink.

Onlangs nog werd in de gemeenteraad discussie gevoerd om het opheffen van  Wijkcentrum d’Oude Stadt en Wijkcentrum de Pijp te voorkomen, Buurtorganisaties die al jarenlang een enorme bijdrage leveren aan mens, buurt en stad. Ieder keer zegt de overheid dat ze de bewoner wil horen. Op een recent overleg van buurtplatformen vanuit diverse ontwikkel buurten in de brede stad was de herkenning over het gedeeld sentiment groot. ”Je komt er maar niet doorheen. Het is een grote uitputtingsslag”

Georganiseerde bewoners spelen een grote rol. Een echt duurzame sociale structuur in de buurt kan alleen vanuit de bewoners zelf neergezet worden.

Veel van de energie en opgebouwd sociaal kapitaal vloeit weg. Terwijl juist in deze tijd Amsterdam goed georganiseerde en verankerde bewonersorganisaties zo nodig heeft. Deze crisis los je als gemeente niet alleen op.

In de wijken van Amsterdam is een enorm netwerk van bewoners dat zich wil inzetten voor elkaar en voor de stad. Iedereen erkent dat dat goed is voor de stad. Maar dat netwerk krijgt te weinig ruimte, wordt te weinig gezien en gehoord en wordt langzamerhand afgetakeld. Daarom roept de coalitie van buurtorganisaties-van-onderop de gemeente Amsterdam op: Keer het tij: geef buurten het buurtplatformrecht.

Hieronder de NOODKREET aan de gemeenteraad – uit vele buurten – voor een buurtrecht, het buurtplatformrecht

Beste leden van de gemeenteraad,

Wij zijn een coalitie van buurtorganisaties-van-onderop uit vele delen van de stad Amsterdam. Wij zijn die verbindende factor op lokaal niveau die de netwerken activeert en mensen in kracht zet, waar bewoners oppakken wat nodig is om te doen voor mens, buurt en stad. Eigenaarschap en zeggenschap. We realiseren enorme waarde en zelfs enorme besparing, maar onze energie gaat te vaak zitten in ‘’aan tafel’’ komen, ‘’experimenten doen’’, ‘’wedstrijden’’, meedoen aan top-down voor ons bedachte sociale infrastructuren, etc.

Met deze Noodkreet geven we aan dat het water ons tot de lippen staat. We vallen om, velen haken af, het is steeds weer vechten tegen gestuurd worden ipv ondersteund worden. Een echt duurzame sociale structuur in de buurt kan alleen vanuit de bewoners zelf neergezet worden. De tijd voor verandering is NU. Dit is de bestuurscoalitie waarvan we denken dat die, zeker ‘’na Corona’’ een hernieuwde stad gaat bouwen. Goede bewonersorganisaties op lokaal niveau is wat Amsterdam nodig heeft. Niet over 2 jaar, maar nu.

Om dat te verankeren zoeken we op korte termijn, nu, een nieuw buurtrecht, het ‘’buurtplatformrecht’’. waarbij elke buurt het recht heeft, elk op eigen wijze, op zelforganisatie, en die dan erkend te zien met positie en budget.

Dit verhoudt zich in alles met het coalitieakkoord, de omgevingswet en heeft een voorbeeld in de overlegwet waar actieve bewoners in een flat positie hebben tav de woningcorporatie.

Coalitie van buurtplatformen-van-onderop in de stad Amsterdam, waaronder:

1108 (Nellestein)

1107 (Reigersbos)

1106, (Holendrecht)

1104  (Kbuurt)

1103 (Gbuurt)

Platform de KrachtvanMokum bestaande uit o.a.

Wijkcentrum D’Oude Stadt

Jordaan & Gouden Reaal

Eigenwijks

Kaskantine

Indische buurt,

DePijp

SamenVooruit Amsterdam Oost

Samenwonen Samenleven West en Nw West

uit ontwikkelbuurten in de brede stad

Buurtplatform Van Deyssel

Flora4life Floradorp

en wordt verder aangevuld en ondersteund door diverse netwerken in de stad, zie daarvoor de online versie op www.bit.ly/noodkreetbuurtplatformrecht  

Meer over het buurtplatformrecht is te vinden op www.bit.ly/buurtplatformrecht 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *