Aktie Gezondheid Gaasperdammerweg (AGG) blijft actief voor omwonenden van de tunnel

Het is misschien niet zo’n bekende bewonersgroep in Zuidoost, maar de Aktie Gezondheid Gaasperdammerweg (AGG) spant zich achter de schermen al meer dan 45 jaar in voor een veilige en gezonde weg door Zuidoost, nu de Gaasperdammertunnel. In de AGG zijn alle bewonersorganisaties vertegenwoordigd die te maken hebben met de weg, de bouw en de omgeving van de tunnel. Kan de AGG nu niet worden opgeheven? Nee, omdat er nog zoveel ‘losse eindjes’ zijn, is besloten de groep nog een tijd te laten bestaan.

In augustus 1977 is de AGG opgericht door enkele Bijlmerbewoners die bezorgd waren over de ’tijdelijke’ upgrading tot snelweg van de lokale nog aan te leggen ontsluitingsweg, genaamd de Gaasperdammerweg. Tientallen jaren later, medio 2020, is de tunnel geopend en een jaar later beëindigden Rijkswaterstaat en hoofdaannemer IXAS hun werkzaamheden voor dit project. Op 9 oktober 2021 was er voor de bewoners een feestelijke uitzwaaidag op het tunneldak. Het overleg van de AGG met Rijkswaterstaat en IXAS (Vinger-Aan-de-Pols, VAP) werd overgenomen door de gemeente.

Overleg gestaakt
Maar het overleg met de gemeente duurde niet lang. In mei 2022 was er een schouw op het westelijk deel van het Brasapark. Een verzoek om ook een schouw op het oostelijk deel te houden werd door de gemeente afgewezen. Na de schouw vond onverwacht het laatste VAP-overleg plaats. De gemeente had eenzijdig besloten dit overleg te staken. Er ontstond vervolgens moeizame communicatie door het wegvallen van ambtenaren als aanspreekpunten. Vanaf september werd dit gat gelukkig opgevuld door de gebiedsmakelaar van Nellestein en Gaasperplas.

Losse eindjes
En wat zijn dan die losse eindjes allemaal? Toch nog best veel. De inrichting van het park, inmiddels Brasapark geheten, is niet direct de verantwoordelijkheid van de AGG. Er is een parkmakersgroep en de Tuinen van Brasapark die goed werk doen. De AGG is meer voor overstijgende zaken, zoals een reglement voor het park. De gemeente is hier niet enthousiast over omdat het niet gehandhaafd kan worden door personeelsgebrek (!). Ook de bewegwijzering naar het park kan veel beter, net als de toegang tot het park. Vanaf metrostations Gaasperplas en Kraaiennest is totaal onduidelijk hoe je in het park komt en is het ook nog een eind lopen. Door verkeerde afwatering van het tunneldak loopt er water over de fietspaden, wat bij bevriezing al tot diverse ongelukken en botbreuken heeft geleid.

Brasapark met jonge boompjes

Er zijn ook grotere kwesties, zoals de gevaarlijke verkeerssituatie op de ovonde, waar de AGG met nadruk aandacht voor vraagt. Ook over de oversteek op de Huntumdreef wordt al drie jaar overlegd! Zoals bekend bestaat het park uit drie delen en zijn het feitelijk meer grote plantsoenen. Bij de Gooiseweg en de Huntumdreef moeten wandelaars omlopen of oversteken. Uit metingen die de AGG door de gemeente liet uitvoeren blijkt dat verkeer te hard rijdt over de Huntumdreef. De besluitvorming bij de gemeente over maatregelen verloopt uitermate traag.. Omdat het een verhoogde weg is en de auto’s er (te) hard rijden, wordt er geen zebrapad aangelegd en heeft de argeloze parkwandelaar (ook ‘s avonds) geen enkel recht van spreken.

Luchtkwaliteit
Natuurlijk is de luchtkwaliteit bij de tunnelmonden een voortdurend punt van zorg. In 2017 zijn door Rijkswaterstaat metingen verricht (black carbon, roet), met als (logische) toezegging dat na de opening van de tunnel opnieuw gemeten zou worden. Door corona is dat uitgesteld, maar op het verzoek van de AGG om dit nu te gaan meten werd door Rijkswaterstaat afwijzend gereageerd: dat vond men niet meer nodig. Hier is de AGG het natuurlijk niet mee eens: meten is weten. Met organisaties als de GGD en Milieudefensie wordt overlegd over adequate reacties.

Andere knelpunten die aandacht vragen en krijgen zijn het fiets-voetpad aan de Kromwijkdreef dat al jaren op voltooiing wacht en de verkeerssituatie op de Langbroekdreef waar veel (vracht-)verkeer overheen jakkert omdat de oude afslag naar Weesp is opgeheven. In december hebben lokale AGG-leden met de gemeentelijke ontwerper en gebiedsmakelaar Nellestein op de Kromwijkdreef een schouw gehouden. Het ontwerp was toen al af, aldus de ontwerper, en suggesties ter verbetering of een alternatieve route konden niet meer meegenomen worden (!).

Schouw Kromwijkdreef
Kromwijkdreef fietspad

En dan het geld
Intussen krijgt de AGG geen subsidie meer van het stadsdeel ‘omdat de tunnel inmiddels open is’ en zijn de aangesloten bewonersorganisaties gevraagd om een financiële bijdrage om de lopende kosten, zoals vergaderingen, te kunnen blijven dekken. Natuurlijk kunnen geïnteresseerde buurtbewoners ook een bijdrage leveren, graag zelfs! De AGG-leden doen hun werk belangeloos en voor de buurt! Neem daarvoor contact op met de voorzitter, Lony Wesseling-Van der Kleij via lwesseling@wvb.nu

Lees hier het laatste jaarverslag van de AGG, over 2022, met gedetailleerde informatie.

Volg de AGG op deze Facebookpagina!

Zie eerdere berichten over de AGG, de weg en de tunnel onder het kopje A9 Gaasperdammertunnel

Foto: plattegrond tunnel met (toekomstige) bouwvelden (bruin). De namen van de wijken op de kaart kloppen niet.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *