23 februari K-buurt bijeenkomst: buurtbudget

U heeft er waarschijnlijk al van gehoord. De stad Amsterdam heeft  buurtbudgetten ter beschikking gesteld per buurt. Alle buurten in Zuidoost krijgen een zogenaamd ‘community based’ buurtbudget. Voor K-buurt is dat 96.000 euro.

Stadsdeel Zuidoost heeft de keuze gemaakt deze budgetten niet in te zetten voor aanvragen voor losse eenmalige initiatieven, maar als budget waarmee de buurten van Zuidoost een duurzame buurtorganisatie kunnen opbouwen of versterken. Om zo bewoners die samen aan de slag gaan een betere positie ten opzichte van de overheid te geven. In dat proces kan iedereen meedoen.

Zie wat dagelijks bestuurder Dirk de Jager onder andere meldde over de doelstelling bij de kick-off die stadsdeel organiseerde op 8 december 2021 

Er dreigt echter ook een gevaar. In plaats van te beginnen met wat nodig is voor een sterke buurtorganisatie, wordt met ‘’geld verdelen‘’ begonnen. De doelstellingen zijn mooi, maar met het geld beginnen kan ook veel kapot maken in een buurt.  In plaats van de collectivisering van de buurt te bevorderen, staan mensen als het om geld gaat immers snel als concurrenten tegenover elkaar. In plaats van samen een sterkere positie, krijg je dan dat het verdeeldheid in de K-buurt brengt, wat in praktijk wel wordt genoemd ‘’verdeel en heers’’ vanuit stadsdeel. Dat wil iedereen proberen te vermijden.

Omdat veel nog in ontwikkeling is ( https://www.amsterdam.nl/stadsdelen/zuidoost/buurtbudget-zuidoost/ ) en we dit zoveel mogelijk samen met iedereen en als buurt willen afstemmen zijn we:

# een verkenningsronde door de buurt aan het houden over hoe we dit proces het best kunnen aanvliegen zodat het ons niet verdeelt maar juist versterkt en 

# willen we een bijeenkomst organiseren zodat iedereen gelijk van informatie wordt voorzien hierover door stadsdeel

 

Een paar dingen staan gelukkig , naast de doelstelling, wel vast

  • Er is 96.000 euro beschikbaar voor de K-buurt
  • Er zijn 2 maanden voor het maken en indienen van een plan per buurt. Die termijn is 1 feb van start gegaan en loopt tot eind maart (maar is waarschijnlijk verlengbaar)
  • Het geld is niet voor plannen die uit andere budgetten gefinancierd kunnen worden, zoals regulier stadsdeel budget of uit subsidies voor bewoners. Het is aanvullend budget
  • De plannen hoeven niet aan te sluiten bij de gebiedsplannen (daar is ook vaak al geld voor immers)
  • Stadsdeel verwacht per buurt 1 plan, en kan er maar 1 plan worden uitgevoerd. [Er kunnen ook andere plannen worden ingediend, maar dan gaat het Dagelijks Bestuur een keuze maken , want het grotere idee achter dit idee is nu juist dat een bewonerscollectief de lead neemt en dat dat collectief zo breed mogelijk wordt en door dit proces versterkt wordt.]

We hebben als K-buurt en Hart voor de Kbuurt natuurlijk al wel wat ervaring op dit gebied, namelijk toen in 2018 een 610.000 euro beschikbaar kwam voor fysieke verbeteringen aan de buurt.  We hebben daar onder de noemer ‘’ontwikkel-je-buurt’’ als buurt zelf de participatie van georganiseerd en samen het beste van proberen te maken, zie ook https://1104enzo.nl/category/vroegere-dossiers/ontwikkel-je-buurt/

Hart voor de Kbuurt heeft mid-januari stadsdeel ingelicht dat we ons aanbieden als penvoerder voor K-buurt en gevraagd in januari te laten weten of er anderen zijn die een dergelijk aanbod ook hebben gedaan.  In de verkenningsronde horen we  draagvlak om  dit op te pakken en te proberen dit samen te organiseren.  Daarom zijn we per 1 februari  aan de slag gegaan.

  • Zoals vermeld zijn we een verkenningsronde aan het doen door de buurt om ideeën in te zamelen over het proces. Wie ook ideeën heeft over hoe we dit proces als buurt het best oppakken,  of wil helpen met organiseren, vragen we liefst de komende week contact op te nemen (je kunt gewoon even bellen bijvoorbeeld op 0651084879) of kom langs op het Kbuurt uurtje, elke donderdag 17:00-18:00 uur in Bonte Kraai of via www.bit.ly/kbuurtzoom
  • We helpen ondertussen andere buurten in Zuidoost waar die van onze ervaring gebruik willen maken.
  • We voegen een aparte categorie ”kbuurtbudget en -verbeteringen’ toe aan de buurtwebsite www.1104enzo.nl  om het allemaal zo transparant mogelijk te kunnen laten verlopen en een centrale plek te hebben waar alle informatie kan staan: https://1104enzo.nl/category/actueel/buurtverbetering-en-budget/ 
  • 23 februari organiseren we in Kortvoort een bijeenkomst voor de hele K-buurt om met elkaar het gesprek hierover aan te kunnen te gaan.  We combineren die bijeenkomst graag met de nieuwjaarsproost die we helaas wegens Covid  telkens moeten uitstellen: het wordt tijd elkaar weer te zien! 

DUS zet in de agenda voor 23 februari

Gecombineerde nieuwjaarsproost 18:00-19:30 en kick-off buurtbudgetproces 19:30-20:30 (ook via ww.bit.ly/kbuurtzoom ) met napraten

Locatie Eeghi Kerki , Kortvoort 1

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *