UPDATE parkeren K-buurt

In november 2019 presenteerde Hart voor de K-buurt tijdens het K-buurtberaad een eigen analyse van de parkeersituatie in Kbuurt Zuid. Dit naar aanleiding van het voornemen van het stadsdeel om in delen van de K-buurt betaald parkeren te gaan invoeren. Op vrijdag 31 januari had een delegatie een gesprek met portefeuillehouder Jakob Wedemeijer,
Er zijn een aantal take-aways te rapporteren:
#A De analyse was een goede voorzet
Er zijn twee gedachtelijnen:
1) de overheid heeft een parkeercoëfficiënt (aantal parkeerplekken per woning). Is het aantal parkeerplaatsen voldoende volgens de eigen coëfficiënt van de overheid?
2) Voldoet die coëfficiënt wel in vergelijking tot het echte autogebruik?
Onze analyse keek alleen naar (1) . We kwamen tot de conclusie dat er te weinig parkeerplaatsen waren voor het aantal woningen.
#B De analyse behoeft inhoudelijk bijstelling
Onze conclusies waren gebaseerd op een eigen telling en een aantal aannames in een model. Tijdens het gesprek vrijdag werd helder dat de situatie toch anders is dan we deze voorstelden, en dat de overheid op zich voldoet aan de eigen norm qua aantal parkeerplaatsen dat beschikbaar is. Een verschil was bijvoorbeeld dat wij 334 woninggebonden parkeerplaatsen telden, terwijl er 547 woninggebonden parkeerplaatsen zijn volgens het kadaster. Waar deze onzichtbare parkeerplaatsen dan zijn, weten we niet, maar omdat mensen ervoor betalen kun je er van uitgaan dat ze er echt wel zijn.
Dat het ‘vertrek’ van de vier parkeergarages geen groot effect heeft, is te verklaren uit onder andere dat de coëfficiënt af en toe wordt bijgesteld (naar beneden) en dat er langs de Karspeldreef ‘voldoende’ (volgens de overheidsnorm) parkeerplaatsen zijn gemaakt om de torenflat auto’s coëfficiënt te plaatsen.
#C Maar die parkeerdruk en -overlast dan?
Vervolgens bespraken we het probleem van de andere kant. ‘’Hoe ervaren bewoners de parkeerdruk’’, en hoeveel van die overlast is afkomstig van ‘’niet buurtgebonden’’ parkeerders.
 
De analyse van Stadsdeel door onderzoeksbureau Ecorys geeft aan dat 55% van bewoners parkeeroverlast ervaart. Maar dat er op zich voldoende parkeerplekken zijn voor alle bewoners en hun bezoekers. Het is het grote percentage buurtvreemde parkeerders dat zorgt dat de emmer steeds overloopt. Meer parkeerplaatsen bijbouwen lost heel kort maar iets op want je kunt erop wachten dat er nog meer mensen van bv Gooi en Almere hier gaan parkeren om de metro richting stad te nemen. Meer aanbod gaat mee vraag genereren en de bewoners schieten er niets mee op.
 
Blijft over de vraag: hoe zorg je dat de voldoende aantal parkeerplaatsen ook echt voor de bewoners beschikbaar zijn, oftewel hoe weer je die buurtvreemde parkeerder.
We bespraken 3 mogelijkheden : Overigens: duidelijk is dat er op bepaalde plekken van Zuidoost, zoals D-buurt al superhoge nood is. Wachten op het waterbedeffect voor andere gebieden heeft geen zin, het lijkt logischer om het lekker eenduidig te maken door heel Zuidoost: 1 regime. Maar welk regime?
 
1>Betaald parkeren. De grote vrees van vele Zuidoostenaren. Niet alleen vanwege de kosten, ook de gedoe-factor Je moet van alles gaan regelen, bezoek moet van alles gaan regelen. etc Terwijl je juist de randen van de stad nu leven in wilt blazen.
 
2> Blauwe zones: Dat heeft als voordeel voor lokaal verkeer je overal snel kunt parkeren zonder veel gedoe en gratis, en de forenzen naar de autoluwe binnenstad met boetes geweerd kunnen worden
 
Probleem voor de overheid is dat Blauwe zones nauwelijks te handhaven zijn omdat ze erg arbeidsintensief. zijn . En bovendien gaat alle boetegeld naar het Rijk terwijl parkeergeld naar de gemeentekas gaat. Je snapt al waar dit heen gaat…..
 
Daarom kwam een derde variant op tafel
3> de ‘Zuidoost’ variant ‘betaald parkeren met blauwe tijd’
Wat inhoudt: ’betaald parkeren met eerste 2 uur gratis’ is. Eigenlijk een blauwe zone maar dan op een andere manier, te regelen via de parkeer-apps etc. Dit wordt verder uitgewerkt. Maar het concept staat.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *