Tweehonderdentwintig zienswijzen over plan Gaasperplas

Het stadsdeel heeft 220 zienswijzen ontvangen en ruim 750 ingevulde enquêtes op het Toekomstplan Gaasperplas, zo heeft het stadsdeel desgevraagd bekendgemaakt. Tot en met 18 februari kon er gereageerd worden. De komende periode worden alle binnengekomen reacties beantwoord en de resultaten uitgewerkt.
Tijdens de consultatieperiode van 12 december 2019 tot en met 18 februari 2020 konden Amsterdammers en andere betrokkenen reageren op het Toekomstplan Gaasperplas. Dat kon door een zienswijze in te dienen of door de online enquête in te vullen.

Nota van beantwoording
De antwoorden op de reacties komen in de nota van beantwoording. De komende maanden is men bezig met het beantwoorden van de reacties. Iedereen die een reactie heeft gestuurd krijgt  informatie over de uitkomsten.

Deze nota gaat naar het dagelijks bestuur van stadsdeel Zuidoost, het college van burgemeester en wethouders en de gemeenteraad.

Verslag enquête
De komende maanden worden de resultaten van de enquête ook in een verslag verwerkt. Dat verslag gaat samen met de nota van beantwoording naar het bestuur. In het verslag staat ook dat er kritische reacties binnengekomen zijn op de vraagstelling van de enquête.

Besluitvorming
Het stadsdeel verwacht dat het dagelijks bestuur van Zuidoost medio 2020 een besluit neemt over het plan.

Het dagelijks bestuur houdt bij het uiteindelijke besluit over het Toekomstplan Gaasperplas rekening met:

de reacties van bewoners en andere betrokkenen
het advies van de stadsdeelcommissie
het advies van het algemeen bestuur van Groengebied Amstelland
Vervolgens overhandigt het dagelijks bestuur het Toekomstplan, de nota van beantwoording en het verslag van de enquête aan het college van burgemeester en wethouders en de gemeenteraad. Die gaan er dan een besluit over nemen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *