Toch afvalbakken en -zakken in Nieuw Kempering

Een groepje actieve bewoners in Nieuw Kempering  is al enige tijd bezig de buurt schoon te krijgen en te houden. Ze wilden graag extra afvalbakken, maar dat behoorde volgens de normale gemeentelijke wegen niet tot de mogelijkheden. Ook zou er een einde komen aan gratis afvalzakken om zwerfvuil mee in te zamelen.

Via het Ontwikkel-Je-buurt Traject is het door de collectieve inspanning van Hart voor de Kbuurt toch gelukt en prijken er nu 4 extra afvalbakken.  Ook ”Schone Kbuurt’ appgrp die via de buurtorganisatie in de lucht wordt gehouden (Deelnemen via www.bit.ly/schoonkbuurt en door Henk vd Belt wordt beheerd, heeft geholpen. Zo kwam bestuurder Jakob Wedemijer het probleem van de afvalzakken op het spoor en nam actie. De wijkmakelaar gaat nu toch zorgen voor gratis rollen vuilzakken voor de schoonmakende bewoners.

Een mooi concreet resultaat van pro-actief participeren en samen als bewoners, als collectief, organiseren. Met ook goede ondersteuning van !WOON.

Ontwikkel-je-buurt is onderdeel van het Ontwikkelbuurten traject van de gemeente Amsterdam waar in goede samenwerking met Hart voor de Kbuurt vele fysieke verbeteringen worden doorgevoerd in de Kbuurt (zie op de buurtwebsite de categorie https://1104enzo.nl/category/actueel/ontwikkel-je-buurt/  ) De K-buurt is de enige buurt waar die participatie daarvoor helemaal door de bewoners zelf ter hand is genomen. Daarvoor werd het model van ”inclusieve opbouw participatie’ ontwikkeld.

Daarnaast, en dat is in de praktijk misschien wel net zo belangrijk, helpt Hart voor de Kbuurt de gemeente ook bij de implementatie, de uitvoering, van alle ideeen en wensen, omdat wat op de tekentafel verschijnt, vaak niet aansluit op de wensen van de mensen zoals naar voren gebracht. Zo wordt in goede samenwerking tussen Hart voor de Kbuurt en de Gemeente onze Kbuurt stapje voor stapje beter gemaakt. Waarbij Hart voor de Kbuurt zorgt dat er naast fysieke infrastructuur, ook de sociale infrastructuur van bewoners die zorgen voor de buurt ontwikkeld wordt.

#ontwikkeljebuurt

PS Voor inwoners en ondernemers die willen meepraten over allerlei onderwerpen in de Kbuurt is er de sociale Appgrp ”Allemaal Kbuurt” , deelnemen kan via link www.bit.ly/allemaalkbuurt 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *