Site Bewoners Aanspreekpunt Schiphol weer online

Een klacht indienen over vliegtuiglawaai, het kan weer. De vernieuwde website van het Bewoners Aanspreekpunt Schiphol (BAS) is online: bezoekbas.nl. De nieuwe website heeft een ander uiterlijk, is gebruiksvriendelijker en goed te bereiken via mobiele telefoon of tablet. Daarnaast heeft de website enkele nieuwe functionaliteiten. Omwonenden kunnen hun postcode invullen om relevante informatie voor hun locatie te raadplegen, een verklaring voor het baangebruik wordt automatisch geüpdatet en informatie is beter doorzoekbaar.

U kunt via een online invulformulier eenvoudig een vraag of klacht indienen. Het definitieve, nieuwe registratiesysteem is helaas nog niet beschikbaar en komt online zodra  het klaar is. de website is: https://bezoekbas.nl/

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *