Online bijeenkomst over windmolens Diemerbos/Driemond

De gemeente Diemen gaat 4 of 5 windmolens plaatsen en op vier locaties worden ‘zonnevelden’ aangelegd. Dit zijn grote oppervlaktes van zonnepanelen op land of water. De mogelijke locaties hiervoor grenzen deels aan Amsterdam Oost en Zuidoost: Diemerbos/Stammerdijk /Driemond/Weesp. Op woensdag 9 en dinsdag 15 december organiseert gemeente Diemen 2 online bijeenkomsten, waarbij ook inwoners van Zuidoost zijn uitgenodigd.

Woensdag 9 december geven deskundigen van de gemeente Diemen informatie over de stand van zaken. Zij laten zoekgebieden zien waar mogelijk windmolens en zonnevelden passen in Diemen.

Dinsdag 15 december is er van 20.00 tot 21.30 uur een online bijeenkomst waar nog specifieker wordt gesproken over de mogelijke gebieden. De focus ligt dan behalve op de bovengenoemde gebieden ook op:

Overdiemerweg (1e en 2e Diem)/Plantage de Sniep/Vlindertuin/bedrijventerrein

Diemer Vijfhoek/Overdiemerweg (3e Diem)/IJburg/Maxis gebied

Ook zet de gemeente Diemen van 11 december tot 11 januari een online enquête uit om de meningen over (de locaties voor) wind- en zonne-energie op te halen.

Diemen is net zoals Amsterdam onderdeel van energieregio Noord-Holland Zuid. Binnen deze regio worden afspraken gemaakt over hoeveel duurzame energie grootschalig opgewekt wordt in 2030, en waar en hoe. Deze plannen worden vastgelegd in de Regionale Energiestrategie (RES) Noord-Holland Zuid.

Aanmelden voor de bijeenkomsten kan bij de gemeente Diemen via deze link.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *