Mogelijk betaald parkeren in delen Kbuurt

Volgende week dinsdag 29 oktober om 19.00 uur op het stadsdeelkantoor is er een bijeenkomst over het invoeren van betaald parkeren in enkele delen van de K-buurt. Sommige bewoners hebben een brief hierover in de brievenbus gehad. Het Dagelijks Bestuur van stadsdeel Zuidoost wil aan B&W voorstellen om betaald parkeren in te voeren (D-buurt, E-buurt, Geinwijk en Gulden Kruis,  Gravestein, Laag Kouwenoord, Laag Klieverink, Laag Kempering en Laag Kralenbeek).
Kom naar deze informatiebijeenkomst over het mogelijk invoeren van betaald parkeren in onze wijk. Het betekent dat voor bewoners een parkeervergunningstelsel zal worden ingevoerd met bezoekerskaarten.

Na klachten van bewoners in Zuidoost over parkeerdrukte in hun buurt, heeft de gemeente onderzoek gedaan naar de parkeerdruk in Zuidoost. Er is op verschillende dagen en op verschillende tijden geteld hoeveel parkeerplekken er bezet zijn.

Er zijn 7 buurten onderzocht, waaronder Laag Koningshoef/Laag Kouwenoord. Uit de telling blijkt dat er in 5 van die 7 buurten een hoge parkeerdruk is met meer dan 90% bezette plekken. Door parkeerdrukte moeten bewoners en hun bezoek vaak zoeken naar een vrije plek.
Als de parkeerdruk hoog is en de bewoners daar last van hebben, kan de gemeente een parkeermaatregel invoeren: betaald parkeren.
Blauwe zones worden alleen nog aangelegd rond winkelcentra (zoals de Kameleon) en bij tijdelijke parkeerplaatsen.

Datum en plaats : dinsdag 29 oktober 2019, inloop vanaf 18.30 uur , Stadsdeel Zuidoost, Anton de Komplein, raadszaal 1e verdieping.

Verplichte aanmelding via: www.amsterdam.nl/29oktober

Op donderdag 7 november is er een avond voor bewoners uit buurten die naast buurten liggen waar wordt voorgesteld betaald parkeren in te voeren. In die buurten gaat waarschijnlijk het ‘waterbed-effect’ ontstaan. Wat kan de gemeente doen om die parkeeroverlast te beperken? Het gaat om: Gravestein, Geldershoofd, Gooioord, Groeneveen, Geerdinkhof, Kantershof, Kleiburg, Laag Koningshoef, Kelbergen, Kleiburg, Kraaiennest, Kikkenstein, Kortvoort en Gooisekant.
Plaats: stadsdeelkantoor Anton de Komplein in de raadszaal 1e verdieping.
Tijd: van 19.00 tot 20.30 uur (inloop vanaf 18.30 uur)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *