Infobijeenkomst Gebiedsuitvoeringsplan Bijlmer Oost AFGELAST

Het stadsdeel laat op 16 augustus in een mail weten: ‘Helaas moeten wij de (onderstaande) bijeenkomst uitstellen omdat die op deze termijn niet haalbaar is gebleken. U krijgt bericht van ons zodra wij een nieuwe datum hebben gepland.’

Sinds de invoering van het gebiedsgericht werken en de gebiedscyclus werkt het stadsdeel aan verbeteringen in de buurten. Dat gebeurt aan de hand van de gebiedscyclus die uit 4 stappen bestaat: gebiedsanalyse, gebiedsagenda, gebiedsplan en gebiedsmonitor. Met de komst van het meerjarige Masterplan Zuidoost gaat dit veranderen. Bij het vaststellen van dit uitvoeringsplan blijft u als bewoner/ondernemer/organisatie een belangrijke schakel en uw input is van cruciaal belang. Daarom organiseert het stadsdeel een informatiebijeenkomst over het Gebiedsuitvoeringsplan Bijlmer Oost op 25 augustus 2021.

Op 27 januari j.l. heeft er een online bijeenkomst plaats gevonden waar diverse thema’s zijn besproken.

Mogelijk bent u afgelopen jaren ook betrokken geweest bij het tot stand komen van het gebiedsplan en/of de uitvoering van activiteiten voortvloeiend uit de focusopgaven. In veel gevallen werd de geleverde inbreng meegenomen en verwerkt in de gebiedsplannen. De gebiedsplannen worden vanaf 2022 vervangen door het Gebiedsuitvoeringsplan gerelateerd aan de volgende thema’s van het Masterplan: jeugd &onderwijs, veiligheid, wonen, werken & inkomen  en inclusie.

Noteert u alvast datum: 25 augustus en tijd: 19.00-20.30 (inloop 18.45 uur) in uw agenda! De uitnodiging, met programma en link naar de online bijeenkomst, volgen.

In de tussentijd vindt u meer informatie over het Masterplan, nieuws en activiteiten op de website Zoiszuidoost.

Bijlmer-Oost is een andere naam voor de EGK-buurt.

Heeft u vragen met betrekking tot uw buurt, dan kunt u altijd bij uw (nieuwe) gebiedsmakelaar terecht, dat is Kaj Dekker voor de Kbuurt: kaj.dekker@amsterdam.nl

Eén reactie op “Infobijeenkomst Gebiedsuitvoeringsplan Bijlmer Oost AFGELAST”

  1. In het kader van de (on)veiligheid en Wonen graag de verloedering (ook wel het nieuwe maaibeleid (..) genoemd) van de EGK-buurt op de agenda!
    Ook bij Kleiburg is het groen 1 groot oerwoud geworden… Het gras en onkruid staat 1,5 meter hoog en doordat er niets meer wordt onderhouden ontstaan er spontaan bosschages op plaatsen daar waar dat niet de bedoeling is! Buiten het feit dat het er niet uitziet komt de veiligheid wederom in het geding (de open zichtlijnen zijn verdwenen, overal ontstaan bosschages waardoor het overzicht -wat de veiligheid juist ten goede kwam- compleet aan het verdwijnen is! Dit alles is ook in strijd met het bestemmingsplan van het openbare groen rondom de flat Kleiburg! Daar is een aantal jaren geleden bij de herontwikkeling van Kleiburg goed over nagedacht en het zag er keurig netjes en verzorgd uit!
    Laat de mensen van het voedselbos ajb een locatie uitzoeken ergens in een nabij gelegen park of bos, maar niet voor onze deur! Met de kinderen spelen in het gras of met een kleedje ontspannen in het openbare groen wordt op deze manier (door alles ongestoord te laten groeien) compleet onmogelijk gemaakt. Als dit zo doorgaat ziet de buurt er binnen de kortste keren weer verloederd uit, net als een aantal jaar geleden voor de herontwikkeling van Kleiburg… (..)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *