Hoe zit de organisatie van Zuidoost in elkaar?

Het zal niet voor het eerst zijn dat een bewoner bestuurlijk ‘verdwaalt’ in het stadsdeel. Wie doet in Zuidoost op het Anton de Komplein nu eigenlijk wat? Hieronder een poging tot verduidelijking.

Het stadsdeel kent vier afdelingen:

>> – Bestuur en Organisatie

>> – Gebiedsteams

>> – Gebiedspool

>> – Vergunningen, Toezicht en Handhaving

Bij 1 Bestuur & Organisatie draagt zorg voor een goede verbinding tussen bestuur (Dagelijks Bestuur) en organisatie. Onder andere door ervoor te zorgen dat bestuurders/managers goed worden ondersteund en geadviseerd (bestuursadviseurs) en besluitvorming op de juiste wijze plaatsvindt. Ook ondersteunen zij de vergadering van de stadsdeelcommissie, doen woordvoering extern en handelen klachten/WOB-verzoeken af.

Daarnaast kent B&O ook de afdeling Veiligheid. Samen met de veiligheidspartners (Openbaar Ministerie, politie, stedelijke directies en dergelijke) is de afdeling (preventief) betrokken bij veiligheidsvraagstukken in de wijk.

Tot slot is er nog een klein team aan adviseurs dat zich onder andere bezighoudt met de financiële producten als begroting, jaarrekening en onderzoek op verschillende gebieden.

Bij  2 De gebiedsteams kun je beschouwen als de ogen en oren van het stadsdeel. Zuidoost kent drie gebiedsteams, elk met een aantal gebiedsmakelaars (de mensen op straat, in verbinding met bewoners en organisaties), drie gebiedscoördinatoren (ook vaak op straat en dragen zorg voor onderlinge afstemming in het team en met de gebiedsmanagers) en drie gebiedsmanagers die ook stedelijk het netwerk met verschillende directies en partners onderhouden.

Bij 3 In de gebiedspool vindt een groot deel van de uitvoering plaats. Je zou kortweg kunnen zeggen dat de opgave buiten, zoals de gebiedsteams die zien en duiden, door medewerkers uit de gebiedspool wordt ‘weggezet’. Bijvoorbeeld via subsidie, inzet van medewerkers van directies enz. Ook geeft de gebiedspool handen en voeten aan stedelijk beleid; ze vertalen de stedelijke kaders naar lokale actie.

De gebiedspool bestaat uit drie subafdelingen:
team flex (voor tijdelijke opdrachten),
team sociaal (alles mbt sociale basis) en in het geval van ZO ook een
team Weesp.

Bij  4 Vergunningen, Toezicht en Handhaving (VTH) is verantwoordelijk voor het verstrekken van vergunningen als ook het toezicht en de handhaving daarop (denk aan bouwtoezicht). Het gaat hier niet om handhavers in de openbare ruimte; dat is een aparte directie in de stad (THOR).

Tot slot spreek je nog van ‘wijkteams’. Zuidoost kent per april 2021 zogenaamde buurtteams. Een samenspel van de Madi’s, sociale raadslieden en maatschappelijk werk in de wijk. Het stadsdeel subsidieert (deels) maar voert deze taak dus niet zelf uit. Zie http://bit.ly/factsheetbuurtteams  voor meer uitleg hierover.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *