Hoe staat het met isoleren en aardgasvrij maken van de Kbuurt?

Door de energiecrisis hebben wij bijna allemaal te maken met een torenhoge energierekening. De noodzaak om besparende maatregelen te treffen is groter dan ooit! Hier een update wat er gebeurt in de verschillende buurtjes van de K-buurt die nog niet aardgasvrij verwarmen.

Voor de ‘oude’ buurtjes die worden besproken hieronder gaat het nu vooral om het isoleren van de woningen. De woningen lekken warmte en dat kost veel geld. De ‘nieuwere’ buurtjes houden zich vooral bezig met het zoeken naar meest voordelige manieren om van het aardgas af te gaan.

NIEUWERE BUURTJES VAN HET AARDGAS AF

Koningshoef, Kantershofstraat, ‘s Gravendijkdreef en Laag Kralenbeek

Huiseigenaren uit deze buurtjes hebben zich georganiseerd in werkgroepen:

  • Werkgroep Wamte Koningshoef en Omgeving ( Kantershofstraat, ‘s Gravendijkdreef)
  • Werkgroep Aardgasvrij Laag Kralenbeek

Dit is een archieffoto!

Werkgroepen

De werkgroepen werden begin dit jaar gevormd na de twee  informatiebijeenkomsten met de Gemeente, Stichting !Woon en Hart voor de K-buurt. 

Vóór de oorlog in Oekraïne en de energiecrisis, werden twee mogelijkheden onderzocht om van het aardgas af te gaan:

– All-Electric (met warmtepomp) of

– Warmtenet van Vattenfall.

Nieuwe uitdagingen

Intussen weten we dat de prijs van elektriciteit ook heel erg is gestegen en eigenaren van een warmtepomp ook hoge kosten hebben (vooral zonder zonnepanelen).

Ook het Warmtenet van Vattenfall blijkt voor deze laagbouwwijken niet haalbaar. In de zomer heeft Vattenfall tijdens 2 Informatiebijeenkomsten verteld dat het aanleggen van het warmte leidingennetwerk niet rendabel is. Met andere woorden, het wordt te duur omdat de woningen te ver van de bron zijn en ook los van elkaar staan. Warmtenet is alleen voordelig voor gestapelde bouw (midden-hoogbouw). 

Binnenkort komen de werkgroepen weer bij elkaar om te gaan onderzoeken hoe aansluiting kan worden gezocht met de nieuwbouw in K-buurt Midden. Deze nog te bouwen stapelbouw (midden-hoge flats) zullen worden verwarmd met WKO: warmte-koude-opslag; een nieuwe techniek voor verwarmen en koelen van woningen.

Datumprikker Werkgroep

De werkgroepleden hebben een datumprikker ontvangen: graag deze invullen. 

OUDERE BUURTJES VAN HET AARDGAS AF

Kortvoort

In Kortvoort wordt binnenkort een bijeenkomst gepland voor bewoners van het Henriette Roland Holsthuis. De insteek is hier woningisolatie!

Kleine Kbuurt 

Op burendag, 10 september (in de K-buurt) is er met all electric bus Carlos door de wijk gereden, geflyerd en opgeroepen om naar de Energiestand te komen. Daar konden bewoners informatie krijgen hoe op energiekosten te besparen  en werd er gedemonstreerd hoe er op inductie kan worden gewokt en pannenkoeken gebakken. Er zijn contacten gelegd voor het bezoek van een Energiecoach van !WOON.

Kantershof 

Een aantal bewoners-huiseigenaren uit Kantershof heeft een stuurgroep gevormd om te onderzoeken hoe zij als collectief, hun woningen het voordeligst klaar kunnen maken voor de energietransitie. De woningen in Kantershof lekken veel warmte; vooral langs de kieren en naden van de voorgeen niet goed geplaatste voor- en achtergevels.

Met de huidige energiekosten is het nog harder nodig om de woningen te isoleren!

Er is een flyer (tweetalig Ned-Eng), gemaakt over collectieve bespaar maatregelen die deze week de deur uitgaat. 

Momenteel is de stuurgroep ook bezig met een uitvraag naar (meer) aannemers die de warmte lekkages/kieren en naden van de gevels kunnen verhelpen met goede isolatie.

Een stuurgroeplid heeft isolatierichtlijnen met specificatie van te gebruiken materialen opgesteld. Hiervan moet een bestek worden geschreven met een heldere omschrijving van de eisen. Dit kan dan door de aannemer worden gebruikt voor het maken van de offerte, maar ook voor de uitvoeren van de werkzaamheden vormt het bestek de leidraad.

In tussentijd hebben bewoners een brief gekregen vanuit de gemeente Amsterdam waarin wordt gesproken over voordelige collectieve isolatiemaatregelen van ‘winst uit je woning’. Een beetje verwarrend omdat de stuurgroep nou net daarmee bezig is. 

Zoals gezegd ligt de focus bij de stuurgroep op het dichten van de kieren en naden en het isoleren van de voor- en achtergevels. Daar is het warmteverlies het grootst en valt de grootste winst te behalen. 

De maatregelen die in de brief van de gemeente worden genoemd hebben nog geen prioriteit of zijn helemaal niet van toepassing op de woningen in Kantershof. Bijvoorbeeld spouwmuurisolatie is niet mogelijk voor de hoekwoningen omdat hier simpelweg geen (gebruikelijke) spouwmuren zijn. 

De (meeste) woningen hebben al dubbelglas en een doorrekening laat zien dat met HR++ glas, de winst in geld uitgedrukt, zo klein is dat het daarom geen (hoge) prioriteit heeft.

De andere maatregelen (vloer- en dakisolatie) zouden altijd nog kunnen, maar leveren niet zoveel ‘winst’ op als het isoleren van de warmte lekkende voor- en achtergevels.

Meer weten of meedenken?

Neem gerust een kijkje op de website: https://kantershof.1104enzo.nl

Mail/bel: energietransitiekh@gmail.nl | 020 7725878

Kelbergen

Voorlopig gebeurt er niets in Kelbergen omdat Eigen Haard geen prioriteit geeft aan het aardgasvrij worden in deze buurt. Omdat ruim 80% van de woningen in bezit zijn van de corporatie en het bezit erg gespikkeld is (koop en huur door elkaar en in verschillende blokken), heeft het weinig zin om huiseigenaren nu al te benaderen. 

Wellicht dat Kelbergen, dat heel erg veel lijkt op Kantershof, in de toekomst zou kunnen meeliften met de daar opgedane kennis en ervaring.

De 4 Torens

De vier woontorens- Kouwenoord Klieverink, Kempering, Kralenbeek – van Woonstichting Lieven De Key, lekken ook veel warmte. Isolatie is ook hier hard nodig voordat er kan worden overgestapt op het Warmtenet van Vattenfall. 

Eerder werd een radiator-uitdeelactie gehouden in de torenflats door stichting !WOON en Hart voor de K-buurt. En er werden meteen afspraken ingepland voor een bezoek van de Energiecoaches.  

Momenteel is er een grote renovatie gaande waarbij o.a. kieren en naden worden gedicht. Lieven de Key gaat in totaal 20 miljoen besteden aan deze grootste woningverbetering in de 4 torens!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *