Fusie Amsterdam – Weesp stap dichterbij

Betrokken K-buurtbewoners Henny van Gelderen en Aimee Cox waren op 28 oktober in Driemond bij een bijeenkomst over de fusie Amsterdam-Weesp. De zorg van Henny is dat de gemeente Amsterdam de polder langs de Provincialeweg vol zal willen bouwen met villa’s. Hieronder het verslag van Aimee, waarvoor dank!

Namens de gemeente Amsterdam is Rutger Groot Wassink aanwezig en namens de gemeente Weesp wethouder Leon de Lange. Het publiek in het sfeervolle clubhuis van Matchzo is deels uit Weesp en deels uit Driemond (dat al bij Amsterdam hoort). Leon de Lange geeft aan dat schaalvergroting met name vanwege het gemeentelijke zorgbudget doorslaggevend is geweest voor de gezochte samenwerking met een andere gemeente.

Audrey Rohen Organisatieadvies adviseert bij het ordelijke verloop van de fusie. Zij legt aan de hand van slides uit wat de toekomstige stappen zijn.

Voorafgaand aan de te voltooien fusie zijn door de Weespers in 2017 Kernwaarden vastgelegd, die voorgelegd zijn aan de gemeenten Gooise Meren en aan Amsterdam, die hierop in 2017 hebben gereageerd. Uiteindelijk kwam uit een referendum dat de Weespers de voorkeur geven aan een fusie met Amsterdam. Inmiddels is dit jaar de ambtelijke fusie voltooid. Een bestuurlijke fusie moet nog volgen. De gemeente Weesp heeft dus nog zijn eigen college.

Iemand uit het publiek constateert dat het Openbaar Vervoer in de regio steeds slechter wordt en verzoekt dit OV juist te gaan verbeteren.

Er wordt gezegd dat de fusie niet bedoeld is om meer te bouwen, hoewel bouwen wel hoog op de agenda staat.

Voorlopig doet Weesp nog niet mee met het Amsterdamse schooltoewijzingssysteem.

De vraag of Driemond en Weesp samen een eigen stadsdeel kunnen gaan vormen met een eigen stadsraad wordt niet beantwoord. Daar is nog niet over besloten.

Wat is het tijdpad?
Er zal een herindelingsontwerp worden opgesteld door de gemeenten Weesp en Amsterdam. Naar verwachting is dit gereed begin 2020. Betrokken partijen zullen hiervoor om advies worden gevraagd. Op de vraag welke stakeholders / samenwerkingspartners om advies wordt gevraagd volgt geen duidelijk antwoord. Op het herindelingsontwerp kunnen gedurende 8 weken zienswijzen worden ingediend. Hierna volgt naar verwachting medio 2020 het herindelingsadvies. De Provincie kan vervolgens een zienswijze indienen. Daarna is het de beurt aan de Rijksoverheid om een wetsvoorstel voor te leggen aan De Raad van State, de Tweede Kamer en de Eerste Kamer. Voorafgaand aan de bestuurlijke herindeling volgen herindelingsverkiezingen, die burgers de mogelijkheid bieden om de gemeenteraad van de nieuw te vormen fusiegemeente te kiezen. Die zouden formeel moeten plaatsvinden in november 2021, maar de gemeente Amsterdam heeft bepaald dat de herindelingsverkiezing zal moeten worden samengevoegd met de reguliere verkiezingen in maart 2022.

De komende participatieavonden vinden plaats op 7 november 2019 in De Stopera om 18.00 uur en op 12 november 2019 om 19.00 uur in de Grote Kerk te Weesp.

Het stadsdeel Zuidoost zou ervoor moeten waken dat in het geven en nemen proces van de fusie Weesp-Amsterdam, Zuidoost niet ondergesneeuwd raakt en belangrijke zaken niet voor elkaar zal krijgen omdat Weesp functies, die tevens economische groei stimuleren, mogelijk toebedeeld gaat krijgen. Denk dan aan een openlucht zwembad, een schaatsbaan, een haven in de Gaasp aan doorgaand vaarwater, die Zuidoost vooralsnog niet gegund zijn. Foto: van de FB-pagina van de gemeente Weesp. Zie ook: www.weesp.nl/toekomstvisie

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *