Bewoners bij Aardgas Vrij in de K-buurt

Het eerste overleg voor Aardgas Vrij in de K-buurt heeft plaats gevonden. Alle verhuurders en alle warmteleveranciers zitten nu rond de tafel. Gelukkig zaten er er ook drie bewoners aan deze tafel. Grote afwezigen zijn nu nog de bewoners -eigenaren. Een verslag van energiecommissaris Rob Alberts.

Met het voorstelrondje kwamen een paar feiten naar voren. Het Henriette Roland Holst huis en de wijken Kelbergen en Kantershof vallen in negatieve zin op. Hier ontbreekt woningisolatie of is de isolatie zo slecht dat de meeste warmte direct naar buiten gaat. Kelbergen en Kantershof hebben dus hoogste energierekeningen.

De woonwijk Kortvoort valt juiste in positieve zin op. Hoewel het om oude woningen gaat is er toen bij de bouw alle moeite gedaan om energiezuinige woningen te bouwen.

De nieuwbouwwijken Laag Koningshoef, Nieuw Kempering, Laag Klieverink en Laag Kouwenoord/Karspelhof zijn allemaal met de nieuwste isolatie technieken gebouwd.

De flats van het Bijlmermuseum (zoals Grubbehoeve) en  de torenflats langs de Karspeldreef zijn allemaal geïsoleerd volgens de modernste technieken.

Energie besparen begint met isoleren. De verhuurder van het Henriette Roland Holst huis is bezig met onderzoeken, berekeningen en plannen.

Het warmtenet van de Diemer Centrale wordt in de toekomst verder uitgebreid in de K-buurt. Jammer genoeg zijn er ook al bewoners die willen ontkoppelen. Er zijn veel klachten over torenhoge energierekeningen. Ook zijn er klachten over voortdurende lekkages van het systeem van Warmtenet.

Een nieuwe ontwikkeling is dat Waternet warmte wil gaan winnen uit de vijvers die rondom de K-buurt liggen. De eerste berekeningen laten zien dat met deze nieuwe warmte techniek een goedkoop en milieuvriendelijk alternatief ontstaat voor het grote warmtenet van de Diemer centrale.

In Gaasperdam loopt een onderzoek om samen met Waternet uit het riool biogas te produceren. Dit biogas kan ook in de K-buurt via de bestaande aardgasleidingen bij elke woning in Kelbergen en Kantershof komen.

Het initiatief van een bewoner uit Kantershof om zelf waterstofgas te gaan produceren en dit via de bestaande aardgasleidingen naar de woningen van Kantershof en Kelbergen te vervoeren werd in het gesprek niet genoemd. Maar is ook een optie  die uitgewerkt en meegenomen kan worden.

De initiatieven voor zon- of windenergie zijn niet genoemd en niet besproken. Vreemd, want binnenkort wordt een woning in de K-buurt geheel zelfvoorzienend met zon- en windenergie. Want dat kan natuurlijk ook!

Zoals er ook woningen met hun eigen warmtepomp geheel zelfvoorzienend kunnen zijn.

Als Energiecommissaris 1104 blijf ik de ontwikkelingen volgen. De negatieve ervaringen van de huurders met Warmtenet verlies ik niet uit het oog. Mijn zorgen over de zeer slechte isolatie van Kelbergen en Kantershof blijf ik naar voren brengen. Zoals ik blijf pleiten voor de inbreng van de bewoners. Gelukkig zitten de vertegenwoordigers van Hart voor K-Buurt ook aan de tafel. Alleen de bewoners-eigenaren ontbreken nog volledig in het overleg. Gevaar dreigt dat de grote verhuurders en de investeerders van de nieuwe bouwprojecten hun ideeën dwingend opleggen. Een goede organisatie van de verhuurders, maar ook de individuele bewoner-eigenaar is nu van belang. Mijn zorg is dat bestaande bewonerscommissies de energietransitie niet op de agenda hebben staan. En zonder hun inbreng kunnen de beslissingen voor hun gemaakt worden. Daarom is het goed dat Hart voor de Kbuurt nu wordt aangehaakt. #kbuurtaardgasvrij

De stappen die gemaakt worden zijn eenmalig en niet meer terug te draaien ….

Nuttige websites:

Vraag gratis bespaaradvies van de Energiecoach

Welkom bij Stichting CoForce

https://02025.nl/

en de Energiecommissie

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *