Aanpak duizendknoop Kantershof in bewonersbrief

De gemeente heeft in een bewonersbrief van de Regievoerder Invasieve exoten, boomziekten en –plagen, ecologie, verkeer en Openbare Ruimte, Jaike Bijleveld, uitgelegd wat de aanpak en het tijdpad is voor de Japanse duizendknoop in Kantershof.:

‘De Japanse duizendknoop groeit op meerdere plekken in Kantershof. De plant groeit op de meeste plekken over voet- en fietspaden. Dat is gevaarlijk voor voetgangers en het verkeer. Daarom wordt de plant daar bestreden. Bovendien groeit de plant vanaf de straat ook in de tuinen van bewoners. Omdat bestrijden alleen zin heeft als de hele groeiplaats wordt aangepakt, willen we ook graag die plekken bestrijden.
Waar de plant over voet- en fietspaden groeit, wordt de Root-Wave methode toegepast. Op de volgende bladzijde leggen we uit wat die methode inhoudt. Het aanpakken van de plant gebeurt vóór de geplande renovatie van de beplanting in het noordelijk deel van Kantershof. Over het renoveren van de beplanting krijgt u later dit jaar meer informatie.
Waar de plant niet over voet- en fietspaden groeit, wordt de plant ná de renovatie handmatig uitgegraven.

Wat gaat er gebeuren?
Eind augustus/begin september begint aannemer ‘Dolmans Wieringen Prins’ met de bestrijding van de Japanse duizendknoop door middel van de Root-Wave methode. Dat gebeurt bij de volgende adressen: Kantershof 184, 261, 262,263,264,265,266, 287 en 601
Vanaf maart/april 2021 gaat de Werkbrigade bij Kantershof 3, 4, 5, 6 de Japanse duizendknoop maandelijks handmatig uitgraven.

Wat betekent dat voor u?
Bent u bewoner van Kantershof 184, 261, 262,263,264,265,266, 287, 601? Dan informeert aannemer Dolmans Wieringen Prins u een week voordat de bestrijding begint over de exacte datum zodat u toegang kunt verlenen om ook in uw tuin de duizendknoop te bestrijden.

Bent u bewoner van Kantershof 3, 4, 5, 6? Dan kan de Werkbrigade ook bij u in de tuin de duizendknoop komen uitgraven. Dan informeert de Werkbrigade u voorafgaand over de exacte datum zodat u toegang kunt verlenen om ook in uw tuin de duizendknoop uit te graven.
Wij verzoeken u vriendelijk om de aannemer of de Werkbrigade toegang te verlenen tijdens de bestrijding. Ook verzoeken wij u spullen te verplaatsen, zodat de aannemer gemakkelijk bij de werkplek kan komen.

De bestrijding met Root-Wave methode gebeurt tweemaal voordat de renovatie van het plantvak begint. Voorafgaand aan de renovatie wordt de duizendknoop in het plantsoen uitgegraven. Zodra de plant weer opkomt na de renovatie, rondom de plantvakken en in de tuinen, gaat de bestrijding gewoon door. Bij Kantershof 601 vindt geen renovatie van het plantvak plaats. Als de duizendknoop niet meer terugkomt, kan nieuwe beplanting worden aangebracht.

Wat is de Root-Wave-methode?
Door iedere stengel wordt een elektrische stroomstoot van 5.000 Volt gejaagd. Hierdoor wordt de plant van binnenuit gekookt, van de wortels naar de bovengrondse delen. Er wordt gebruik gemaakt van natuurlijke geleiding in de planten waardoor de elektrische lading zich door de stengels en wortels verspreidt en de hele plant verhit wordt. Door deze hitte verdampt al het vocht en barsten de plantcellen waardoor de plant dood gaat. Al snel komen er echter weer nieuwe scheuten op, de wortels laten zich niet zo makkelijk kapot krijgen. Daarom moet deze methode lange tijd herhaald worden: vijf keer per groeiseizoen (april – oktober) en enkele jarenlang. Totdat de wortels geen energie meer hebben om te kunnen groeien, want dan pas is de duizendknoop uitgeroeid. Iedere stroomstoot geeft een harde tik, daardoor zal er helaas wat geluidsoverlast ontstaan.

Informatie en contact
Meer informatie over de Japanse duizendknoop, wat de gemeente er tegen doet en hoe u mee kunt helpen als de duizendknoop in uw tuin staat, vindt u op https://www.amsterdam.nl/duizendknoop .
Op de kaart https://maps.amsterdam.nl/duizendknoop/ ziet u waar de Japanse duizendknoop in Amsterdam voorkomt.
Vragen over deze brief of over de informatie op de website kunt u per mail stellen via duizendknoop@amsterdam.nl. Hier kunt u ook melding maken van een groeiplaats die nog niet op de kaart staat.
Heeft u klachten over de uitvoering van de bestrijding, dan kunt u contact opnemen met het meldpunt openbare ruimte via telefoonnummer 14020.’

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *