A9 Omgevingspanel

UITKOMSTEN DERDE A9 OMGEVINGSPANEL. IXAS heeft in juni de deelnemers aan het panel haar mening gevraagd over de communicatie over de werkzaamheden en de mate van hinder in de periode november 2015 tot juni 2016; 126 omwonenden deden mee. Het is helaas geen representatieve afspiegeling van alle omwonenden van de A9. De respondenten zijn hoger opgeleid dan het gemiddelde in de wijk, zijn wat ouder en hebben een Nederlandse achtergrond.

OPROEP
Omwonenden die zich niet in bovenstaande kenmerken herkennen worden opgeroepen mee te doen met het online panel.

Belangrijkste uitkomsten
– Betere kennis over de werkzaamheden die gaan plaatsvinden en de mate van overlast
– Vertrouwen in de aanpak en zichtbaarheid van IXAS
– Ondanks verbeteringen kan communicatie IXAS naar buurtbewoners persoonlijker, ondanks de kwalificatie ‘respectvol, zorgvuldig en proactief’
– Omwonenden hebben te maken gehad met flinke hinder als  (geluids)overlast veroorzaakt door het intrillen van damwanden en het heien. Deze werkzaamheden hebben ook regelmatig geleid tot overlast van trillingen. Verminderde nachtrust en hinder door verminderde bereikbaarheid vanwege verkeerd afgestelde stoplichten of onduidelijke bewegwijzering.
Zie ook onderstaande afbeeldingen, klik erop voor ‘n vergroting.

a9_omgevingshinder0616a9_samenv_omghinder06016

Wat gaat IXAS met de panel-uitkomsten doen?
– Qua communicatie gaat IXAS een panelgesprek organiseren. Hierin willen zij concrete verbeterpunten ophalen om de communicatie te optimaliseren
– Bij omleidingsroutes dient IXAS zich te houden aan landelijke richtlijnen en die van de gemeente Amsterdam. IXAS zal de omleidingsroutes beter weergeven met kaartjes.
– De grootste hinderfactor voor omwonenden is geluidshinder; vooral de nachtwerkzaamheden. IXAS neemt meer maatregelen om geluidshinder te verkleinen. Door de wisselbaan overdag af te sluiten, kunnen eerder geplande nachtwerkzaamheden nu toch overdag uitgevoerd worden.

De volgende meting
De volgende meting onder het A9 omgevingspanel vindt begin december plaats.

Heeft u een vraag, klacht of melding over het project A9 Gaasperdammerweg?
Bel dan gratis met Rijkswaterstaat op 0800 – 8002 of e-mail 08008002@rws.nl.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *