Handen ineen voor erfpacht

Ongeveer dertig bewoners van Kantershof waren op maandag 11 maart naar serviceflat Koornhorst gekomen voor de algemene ledenvergadering van de Bewonersbelangenvereniging Kantershof (BBK). Een groot deel van de avond luisterden de aanwezigen naar de voorzitter van de Stichting Erfpachters Belang Amsterdam (SEBA), Koen de Lange. Deze stichting voert een bodemprocedure tegen de gemeente over de wijziging van de erfpachtcanon.

Deze week verwacht de stichting een eerste uitspraak in deze slepende kwestie. Er staan bij erfpacht grote financiële belangen op het spel. Ooit is erfpacht in het leven geroepen om grondspeculatie tegen te gaan en de waardestijging van de grond aan de gemeenschap (de gemeente) ten goede te laten komen. Inmiddels is het verworden tot een melkkoe, aldus De Lange.

VvE Carports
Eigenaren van een huis of appartement kopen de erfpacht vaak af voor een periode van 25 of 50 jaar. In Kantershof lopen de erfpachtcontracten voor het huis af in januari 2023, over ruim tien jaar. Bij aankoop in 1996 kon deze termijn extra verlengd worden. In dat geval loopt het erfpachtcontract dus in 2046 af. De afgekochte erfpacht voor de carports loopt in 2023 af. Individuele carporteigenaren konden bij de aankoop van het huis dit contract niet verlengen of opnieuw afsluiten. De Vereniging van Eigenaren van de carports is in deze de aangewezen partij.

Taxatie
Amsterdam wil het systeem van erfpacht zelf niet aanpassen, in tegenstelling tot veel andere grote gemeenten. De oplossing ligt in Den Haag: de summiere regeling van erfpacht in het Burgerlijk Wetboek zal aangepast moeten worden. Het grootste conflict is doorgaans de wijze van taxeren van de grond en daarop gebaseerde canon. De taxatiemethode voor erfpachtgrond zou bijvoorbeeld vastgelegd kunnen worden in de wet.

De stichting stelt dat de gemeente zich niet netjes gedraagt als contractpartij. Duizenden erfpachtcontracten worden herzien, met soms grote gevolgen: van 100 euro per jaar naar duizenden euro’s per jaar aan erfpacht. Inmiddels heeft de gemeente moeten erkennen dat de erfpacht tot 1993 op kostprijs gebaseerd was. Inmiddels zijn bijna 600 eigenaren aangesloten bij de stichting. Aansluiting kost eenmalig 150 euro. Dit bedrag moet gezien worden als een soort verzekeringspremie. Voor mensen met een rechtsbijstandsverzekering met een woonhuisdekking wordt dit bedrag overgenomen door de verzekeraar. De uitkomst van de bodemprocedure zal alleen gelden voor diegenen die een volmacht hebben afgegeven om zich te laten vertegenwoordigen door bovenvermelde stichting.

Website
Volgens de heer Koppe van de landelijke vereniging van Erfpachters kan het zijn dat huizen met een opbouw meer erfpacht moeten gaan betalen. Bewoners stelden allerlei vragen die door Otto Koppe en Koen de Lange geduldig werden beantwoord. Voor meer informatie en opgave: www.erfpachtinamsterdam.nl

De rest van de agenda werd vlot afgehandeld. De BBK roept alle bewoners op zich op te geven voor de digitale nieuwsbrief van de website www.KantershofenZO.nl, dan worden ze op de hoogte gehouden van nieuws uit de wijk en de omgeving.

De vergadering keurde de balans en het exploitatieoverzicht over 2012 goed en de begroting over 2013, met dank aan de kascontrolecommissie: Joost van Dantzig en Wilma Derks.

Voor onderhoud aan de woningen hebben 41 huishoudens een offerte aangevraagd, dat is tien meer dan vorig jaar.

Parkeerdruk
Een bewoner bekritiseerde de brief van de bewonersvereniging KoKoko (Laag Kouwenoord ofwel Karspelhof) over de parkeerdruk in hun wijk. Bewoners van Kantershof zouden hier medeschuldig aan zijn. Wederzijds respect is hier op zijn plaats.

Over de toekomst van het recreatiegebouw is nog niets bekend. Over het kappen van veertig kastanjebomen in de wijk, die ziek zouden zijn, heeft de BBK vragen gesteld aan het stadsdeel.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *