Groep wil schadevergoeding tunnelbouw A9

Een groep bewoners met huizen in de naaste omgeving van de tunnel van de A9 is bezig een stichting op te richten voor een schadeclaim. De bewoners hebben langdurige overlast ondervonden en willen een vergoeding voor immateriele schade. Ook een klein deel van Kantershof heeft ernstige overlast ervaren van de tunnelbouw A9. Er zijn in Kantershof tot nu toe drie aanmeldingen op een totaal van 107 aanmeldingen. In bijvoorbeeld Nieuw Kempering zijn 45 aanmeldingen.

De groep streeft ernaar om begin september 2017 400 geïnteresseerden te hebben. Dat gaat lukken als iedereen vier buren vraagt ook mee te doen, zegt initiatiefneemster Aimee Cox. Als dat aantal is bereikt komt advocaat mr Pieter Huitema van De Haan advocaten en notarissen in september tijdens een aantal bijeenkomsten in Amsterdam Zuidoost live of via video-conference toelichten wat hij gaat doen. Er zal in september een website online komen, waarop mensen zich definitief kunnen inschrijven. Huitema heeft ook benadeelden van de aardbevingen in Groningen juridisch bijgestaan.

Hoe lang duurt het?

Procederen kost tijd. Ten eerste gaan partijen met elkaar om de tafel en wordt er onderhandeld, daarna wordt er mogelijk gedagvaard, misschien volgt een hoger beroep. Dit proces kan jaren duren. Feit is dat voor een aantal bewoners de overlast ook veel langer heeft geduurd dan verwacht en dat de aard, omvang en ernst ook veel groter zijn dan verwacht. Aimee: ‘Misschien hadden we ons eerder moeten verenigen. Dan waren we nu dichterbij een eindresultaat geweest.’

Wat als u al (materiële of immateriële) nadeelcompensatie heeft ontvangen of toegezegd gekregen?

Gedupeerden moeten zelf bepalen of ze vinden dat ze voldoende zijn gecompenseerd, in dat geval hoeven zij niet mee te doen, maar het kan wel. De immateriële schade is in vele gevallen niet gecompenseerd.

Rechtsbijstand/kosten

Als bewoners een rechtsbijstandverzekering hebben is het goed mogelijk dat de rechtsbijstandverzekering de volledige deelname aan de claimstichting dekt, is de ervaring van mr Huitema. De rechtsbijstandsverzekeraar zal dan een deel van de kosten van vooronderzoek op zich kunnen nemen. Mr Huitema schrijft in een mail: ‘Een kwestie als deze vergt een grote voorfinanciering, zeker vanwege het belang, complexiteit en de omvang. Denk bijvoorbeeld aan onderzoek, juridische analyses, deskundigenrapporten, besprekingen etc. Wij als kantoor kunnen dat risico niet nemen, dat doen we ook niet bij andere massaclaims. Als we uitgaan van een eenmalige bijdrage van € 100,- vooraf en met een succesfee van 10% achteraf, dan zal minimaal een aantal van ongeveer 400 tot 500 mensen zich moeten aanmelden.”

Wat kunt u doen?

Gedupeerden kunnen hun buren vragen zich ook aan te melden als geïnteresseerde bij a.cox@live.nl (graag naam, adres en e-mailadres).

Het is goed om alvast de punten van overlast op te schrijven. Gaat u na of u of een gezinslid gezondheidsklachten heeft gehad, die u toen al of achteraf heeft gelinkt aan de overlast of die zijn verergerd door de overlast. Ook de materiële schade kan tot immateriële schade (bijv. spanningen, slapeloze nachten en grote zorgen) leiden, door gederfd woongenot, of dat mensen niet serieus werden behandeld door RWS.

Ook kunnen gedupeerden de eigen Bewonersvereniging vragen of die zich op wil werpen als vertegenwoordiger van de buurt in deze kwestie.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *