Gaaspertunnel smaller

De toekomstige tunnel van de A9(/Gaasperdammerweg wordt negen meter smaller, zo blijkt uit het aangepaste ontwerp-tracébesluit (2012) Schiphol-Amsterdam-Almere. De wisselstrook in de tunnel gaat van één rijstrook per tunnelbuis naar een wisselbaan met één rijstrook in een aparte tunnelbuis. Daarnaast verandert de hoogteligging van de tunnel. Het fietspad over de Gaasp wordt geïntegreerd in de brug voor auto’s over de rivier.

In maart 2011 is het tracébesluit weguitbreiding Schiphol-Amsterdam-Almere vastgesteld. Later bleek een aantal optimalisaties mogelijk, waarmee fors bespaard kan worden. Om deze optimalisaties door te kunnen voeren is een wijziging van het vastgestelde tracébesluit nodig.

Er kan tot en met 20 augustus met een zienswijze gereageerd worden. www.centrumpp.nl/projecten/alle_procedures/wijziging_trac_besluit_schiphol_amsterdam_almere__2012_.aspx#alinea3

Informatiebijeenkomst
Eind juni was er een informatiebijeenkomst in het stadsdeelkantoor over de inrichting van het tunneldek A9/Gaasperdammerweg.

Op de avond bleek uit de beantwoording van vragen onder meer het volgende:

* Er komt in totaal 30 km geluidsscherm met een gemiddelde hoogte van 5,6 m en geluidreducerend asfalt (het zogenaamde tweelaags zoab) over een lengte van 40 km.

Voorname punten
* Het Groeninrichtingsplan gaat over een 2,5 km glooiend dek. Er moet een parkstrip komen die de twee parken (Bijlmerpark en Gaasperpark) verbindt. RWS gaat het project dit jaar aanbesteden. De gemeente Amsterdam gaat in de toekomst sommige velden naast de tunnel als bouwveld ontwikkelen. De rest van het gebied wordt als groengebied ingericht. Het dek wordt eigendom van stadsdeel Zuidoost. Er is gekozen voor veel groen en een pad dat over het dek meandert. De hellingen zullen 1:25 bedragen.

* Buurtbewoners willen graag dat dit park rustig blijft omdat het Bijlmerpark de laatste jaren al behoorlijk geïntensiveerd is. Er zullen geen grote sportfaciliteiten komen, geen grote markten of skatebanen e.d.. Eerder komen er coffeecorners en kioskjes. Er zal veel aandacht zijn voor fruit door boomgaarden en vruchtdragende struiken, stadslandbouw, bomen, gras en bloemvelden. In het middengebied tussen de op- en afritten worden zuilvormige bomen geplant, zodanig dat de vorm van een kathedraal wordt opgeroepen (dit wordt een belangrijke entree van Zuidoost), met aan de randen nutstuinen. De paden zullen bij woonbuurten zodanig afbuigen dat inkijk richting tuinen en woningen wordt voorkomen. Aan de oostkant van de K-buurt zullen struiken, populieren en ligweides komen. Het beplantingstype is zoals het Diemerpark.

* De metro zweeft net boven het dak van de tunnel.

* Wanneer de Floriade naar dit gebied zou komen, dan kan er op een deel van het tunneldek nog het nodige wijzigen.

* Op het tunneldak komt een wandelpad waar eventueel gefietst kan worden.

* Bewoners hebben vaak gevraagd de onderdoorgang bij Kempering te heropenen. Zonder resultaat. Haverkamp (Stadsdeel Zuidoost) zal nagaan hoe dit zit.

* Onderzocht wordt of aan de Stammerdijk een trap kan komen voor fietsers die gebruik willen maken van het pad op de Gaasperdammerweg.

* Het fietsbruggetje bij de Kromwijkdreef (parallel aan metrobaan) komt terug.

Verantwoordelijke bestuurders zijn: Emile Jaensch (portefeuillehouder stadsdeel Zuidoost), Eric Mackay (projectmanager), Ruwan Aluvihare (Dienst Ruimtelijke Ordening, gemeente Amsterdam), mw. Maaike Seppen en Lammert Postma (omgevingsmanagement Rijkswaterstaat) en Henk Haverkamp (Stadsdeel Zuidoost).

 

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *