Over dit project

Als buurtplatform Hart voor de Kbuurt hebben we  hard en succesvol gelobbyd dat de K-buurt is aangewezen als zogenaamde ‘’ontwikkel buurt’’.

Dat betekent dat er veel verbetermogelijkheden de komende jaren gaan plaatsvinden. Een belangrijke doelstelling van ‘’ontwikkelbuurten’’ is het verbeteren van leefbaarheid in de buurt, in eerste instantie vooral door fysieke ingrepen en woonomgeving.  Van stoeptegels recht leggen tot speel- en sportuintjes in de buurt.

Er komt in eerste instantie 610.000 euro de buurt in. We hebben gedaan gekregen dat we nu als bewoners zelf met verbetervoorstellen kunnen komen. Daar gaan we de maanden september en oktober voor aan de slag. Ook per buurtje, wijkje, flat. Deze website is daarvoor bedoeld.

Wilt u meer weten over het traject? Meedoen?

Deze etalage aan de voorkant van buurthuis Bontekraai is omgebouwd tot Kbuurt-verbeter-epicentrum en hier kunt u informatie vinden.

Online vind u informatie via deze site www.1104enzo.nl  en  www.facebook.com/KbuurtNextlevel

We zijn op diverse locaties te vinden gedurende het traject

  • Za 15 sept op 24hrs Zuidoost, Klieverink 73 1400-1700
  • Vri 28 sept Art fest Open Ateliers Kruitberg 1400-1600
  • Za 29 sept Sportmarkt Kraaiennest 1500 – 1700
  • Za 6 okt Kameleon-markt 11.00 – 16.00 uur
  • Elke ‘’even’’ woensdag Kbuurt uurtje in Ala Kondre,  17.00 tot 19.00 uur
  • Elke ‘’oneven’’ woensdag Kbuurtuurtje in Bontekraai,  17.00 tot 19.00 uur

ONDERTUSSEN ZOVEEL MOGELIJK  BUURT, FLAT EN WIJKCOMITÉS

  • Dinsdagavond 16 oktober grote Kbuurt bewonersbijeenkomst / buurtberaad (Bontekraai)